Kundalini crisis en spirituele crisis

Wat is een spirituele crisis?

 

Sommige mensen krijgen geleidelijk aan of spontaan vreemde,  buitengewone ervaringen, die in toenemende mate onrustbarend zijn. Het zijn ervaringen zoals:kundalini en de Caduceus staf van Hermes

 • Onverklaarbare lichamelijke gewaarwordingen.
 • Onverklaarbare geluiden of stemmen horen.
 • Dingen waarnemen die anderen niet kunnen zien.
 • Ongecontroleerde geluiden maken.
 • Lichtflitsen zien, kleurenintensiteit neemt toe.
 • Alledaagse ervaringen als betekenisvolle karikaturen waarnemen.
 • Uittredingen meemaken, bijna dood ervaring.
 • Paranormale ervaringen krijgen.
 • Bijzondere verbanden tussen gebeurtenissen ervaren.
 • Angstaanjagende betekenisvolle dromen.
 • Spirituele ervaringen.
 • Hypersensitiviteit, gevoelens van achterdocht en/of angst.

Wanneer dit soort ervaringen je leven en functioneren storen, dan kan het zijn dat je in een spirituele crisis terecht bent gekomen.

Hoe komt het?

Er komt plotseling een enorme hoeveelheid energie vrij die door je zenuwstelsel heen gaat jagen. Dat op verschillende manieren veroorzaakt worden:

 • Onoordeelkundig gebruik van spirituele technieken.
 • Onverwerkte traumatische gebeurtenissen of diep verdriet.
 • Ongevallen.
 • Bevallingen.
 • Plotseling spontaan spiritueel wakker worden.

Wanneer de kundalini-energie ongecontroleerd door je zenuwstelsel heen gaat razen betekent dit dat de ‘neurologische bedrading’ om deze energie te kanaliseren niet voldoende tot ontwikkeling is gebracht.

Kundalini energie/ magische kracht

Binnen religieuze en spirituele ordes traint men dit door meditaties en rituelen. Binnen deze trainingssystemen leer je om de sterkte van de kundalini-energie zorgvuldig te controleren, en laat je de hoeveelheid energie langzaam groeien, terwijl je tegelijkertijd werkt aan het opruimen van trauma’s en blokkades.

Wanneer dit deskundig gebeurt leidt dit tot gecontroleerde en gewenste spirituele ervaringen en het ontstaan van ‘magische krachten’ die ook wel ‘siddhi’s’ genoemd worden.

Wanneer je een plotselinge doorbraak krijgt van een té grote hoeveelheid Kundalini- of Magische energie krijg je allerlei vreemde ongecontroleerde en soms angstaanjagende ervaringen.

Hoe komt je eraan?

Spiritualiteit wordt steeds populairder en er zijn steeds meer energiewerkers die mensen willen trainen. Maar ze hebben niet allemaal de deskundigheid in huis om de effecten van de oefeningen op hun cliënten te overzien. De meesten werken zonder de vakkennis van het onderliggende systeem, wat nodig is om stabiel op te bouwen. Zo kunnen trainers teveel energie opwekken zonder dat er voldoende gewerkt is aan de neurologische ‘bedrading’ bij de cliënt en zonder dat deze de emotionele en mentale technieken beheerst, die nodig zijn voor het werken met groter wordende hoeveelheden neurale energie.

Anderzijds gaan ook veel spirituele beoefenaren gezellig ‘winkelen’ in het alternatieve circuit, willen ze steeds sneller en met minder moeite ‘resultaten’ boeken op spiritueel gebied. Spirituele oefeningen stapelen als een blokkentoren. Wanneer je geen  samenhangend systeem beoefend,  creëer je geen stabiel fundament, en de ‘innerlijke tempel’ die je probeert op te bouwen, vertoont grote gaten in de constructie, groeit ongemerkt scheef en dondert dan onverwacht met een grote klap in elkaar.

Een kundalini crisis kan ook spontaan ontstaan, bijvoorbeeld door teveel ingrijpende gebeurtenissen, of plotselinge druk op traumatische ervaringen.

Hypersensitiviteit, paranormale begaafdheid, kundalini, metanoia, magische kracht.

Deze zaken kunnen ook de gewenste uitkomst zijn van spirituele ontwikkeling, wanneer ze volledig onder controle zijn van de wil van de beoefenaren. Wanneer je te pas en te onpas overvallen wordt door buitengewone ervaringen, jezelf niet kunt afsluiten op momenten dat het niet uit komt en wanneer deze ervaringen met angst gepaard gaan, dan loop je risico dat het uitloopt op een grote crisis in je leven. Dan is het zaak om op tijd in te grijpen, om erger te voorkomen en de balans terug te vinden.

Kundalini-energie werd vroeger in Europa en in het Midden-Oosten ook wel magische kracht genoemd. Door middel van spirituele oefeningen kun je deze kracht langzaam ontwikkelen. Daardoor krijg je steeds meer toegang tot het onderbewustzijn en alles wat daarin gebeurt: slapende persoonlijke delen tot ontwikkeling brengen (de ‘Onderwereld’ transformeren) en groeien door relaties aan te gaan met de transpersoonlijke delen uit het collectief bovenbewustzijn (de ‘Innerlijke Sterren’ aansteken). Wanneer je energie hierdoor toeneemt, krijg je in toenemende mate piekervaringen, die je verbinden met de natuur om je heen, met je ziel, met je levensbestemming, met het Goddelijke in jezelf en om je heen.

HAAST JE LANGZAAM!

Dat wordt er binnen de westerse ordes ingehamerd!

Kundalini-energie oftewel magische kracht moet heel langzaam worden opgebouwd en binnen gevestigde spirituele tradities werkt men met een oeroud systeem. Deze methode koppelt de psychische en fysieke energieën aan de z.g. archetypen  uit het transpersoonlijke bewustzijn.  Deze worden ook wel goden en engelen genoemd. Via eeuwenlang beproefde methoden wordt de energie langzaam opgevoerd.

Het is net als een boom. Eerst plant je een zaad, en dat zaad heeft tijd nodig om te ontkiemen. Het moet verzorgd worden en water krijgen, dan gaat het plantje langzaam groeien.

De ontwikkeling van de wortels (het onderbewustzijn oftewel de Onderwereld) moet parallel lopen aan de groei van de takken (transpersoonlijk bewustzijn of de Astrale wereld). Wanneer het spirituele deel te snel groeit, en er geen aandacht wordt besteedt aan het onderbewuste deel (ken uzelve), dan is de boom niet goed geaard en dan ontwortelt hij wanneer het stormt (wanneer er bijvoorbeeld grote stress komt in je leven).

Spirituele EHBO

Hoe kan ik je helpen – 

Wanneer je denkt dat je in een Kundalini-crisis zit mag je me vrijblijvend bellen. Via een telefoongesprek kijken we samen naar je ervaringen.

Wanneer ik je kan helpen maken we afspraken van 2 uur. Het eerste uur praten we, zodat ik een goed beeld krijg van je ervaringen en waar ze door veroorzaakt worden.

Het tweede uur werk ik met je om het probleem op te lossen. Ik heb een hele gereedschapskist van technieken die ik in de loop van de jaren heb opgebouwd waarmee ik je kan helpen. Daar zitten reguliere methoden in zoals bv NLP, familie-opstellingen, Timeline Therapy en Hypnotherapie. Er zitten ook meditatietechnieken, ademhalingstechnieken, gebedstechnieken en rituelen bij.

Meestal werken we samen in een neutrale ruimte, maar het kan nodig zijn om een andere locatie te kiezen. Ik kom naar je toe wanneer dat nodig is, of gaan we de natuur in.

Mijn hulp valt onder alternatieve therapie en als het écht nodig is, doen we een beroep op de reguliere medische zorg.

Ik ben tijdens kantooruren te bereiken op 06-10599875. Wanneer ik met een cliënt aan het werk ben en mijn antwoordapparaat aan staat, kun je het beste een sms achterlaten met je naam, en het telefoonnummer waarop ik je terug kan bellen.